Cloudflare گزینه محبوب برای WordPress CDN ، DNS و خدمات WAF.

در این وبینار ، موارد زیر را خواهید آموخت:

  • Cloudflare چیست و چرا آن را انتخاب می کنیم. دهانه>
  • نحوه پیکربندی تنظیمات Cloudflare برای وردپرس.
  • موارد جدید در Cloudflare و نحوه استفاده از ویژگی های جدید برای سایت شما

منبع:
https://kinsta.com/webinars/secure-and-optimize-wordpress-with-cloudflare/.

دیدگاهتان را بنویسید