چیست: پیوست

اصطلاح پیوست برای پرونده های بارگذاری شده در وردپرس از صفحه ویرایش پست استفاده می شود. وقتی فایلی با استفاده از دکمه افزودن رسانه از صفحه ویرایش پست بارگذاری می شود ، آن پرونده به طور خودکار پیوست آن پست خاص می شود. پرونده هایی که مستقیماً در کتابخانه رسانه بارگذاری می شوند به طور خاص به یک پست یا صفحه پیوست نمی شوند. پیوست می تواند هر فایلی باشد که می تواند با استفاده از بارگذاری رسانه بارگذاری شود.

توسعه دهندگان طرح زمینه می توانند با استفاده از برچسب های الگو و برچسب های الگوی مشروط ، ظاهر پست ها را با پیوست ها دستکاری کنند. یکی از نمونه های متداول توسعه دهندگان که از پیوست ها همراه با پست ها استفاده می کنند ، استفاده از Post Image است. این تصاویر را می توان به صورت پیش فرض ، یک تصویر دسته بندی یا یک تصویر جدید برای هر پست تنظیم کرد (که می تواند پیوست آن پست باشد که به روش خاصی که موضوع برای نمایش آن نمایش داده می شود).

زیر پانل کتابخانه رسانه همچنین می تواند پس از بارگذاری در کتابخانه رسانه ، برای پیوستن رسانه به پست های خاص استفاده شود. رسانه ای که در یک پست خاص بارگذاری می شود یا به یک پست خاص ارجاع می شود ، به طور خودکار به آن پست پیوست می شود. وقتی پیام ها از وردپرس پاک می شوند ، رسانه هایی که به پست ها پیوست می شوند نیز نمی توانند پیوست شوند. این رسانه ها می توانند به همان روشی که به پست اصلی پیوست شده اند ، دوباره به یک پست جدید پیوست شوند. همچنین رسانه ها می توانند همزمان به چندین پست متصل شوند و در صورت لزوم به هیچ یک از پست ها متصل نشوند.

خواندن اضافی h4>

.

دیدگاهتان را بنویسید