خداحافظی با سال 2019 ، سه خبر در مورد Warpress Titans و سایر داستان های من

2019 یک غلتک احساسات کامل است .

از زمان گذراندن برخی از بهترین لحظات زندگی من ، مانند گذشته روز عروسی من و برخی از ماه عسل من ، برای گریه کردن مثل کودک خرد شده و دل شکسته برای مرگ عزیزانم.

زندگی ، چه چیزی به شما بگویم. برای بستن سال می خواهم تعداد اندکی از تأملات را با شما در میان بگذارم و برخی از اخبار مربوط به Titanes Warpress را برای شما بازگو کنم. p>

این وزن بعضی از زنجیرهاست که از بین رفته است.

نمی دانم متوجه خواهید شد یا خیر ، اگر لعنت کنم لعنت می کنم. من هر روز متاسفم.

ما بریم؟

سپس play را بزنید و سپس در نظرات به من بگویید چه می خواهید .

در آغوش بگیرید و از آغاز سال خوشحال شوید ?

منبع:
https://www.haciaelautoempleo.com/despedida-2019/.

دیدگاهتان را بنویسید